Koszyk

Regulamin sklepu

Regulamin

 

 Sklep Internetowy www.nasrtvagd.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

 

 1. Postanowienia ogólne

 

Art.1. DEFINICJE

 

nasrtvagd.pl - sklep internetowy, którego właścicielem jest N.A.S. Naser Piotr Abu-Shusheh  ul. Aleja Krakowska 44, 05-090 Janki, NIP 951-181-16-49 , REGON 141120887 , wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki .

DANE KONTAKTOWE – Al. Krakowska 44 05-090 Janki, tel. 512-842-230 e-mail: sklep@nasrtvagd.pl

PRODUKT- dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą  .

 DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

Art.2. PRZEDMIOT ŚWIADCZEŃ

 

Sklep nasrtvagd.pl jest sklepem internetowym, który zajmuje się sprzedażą produktów AGD oraz RTV, a wyjątkowo sprzedaje również produkty mające zastosowanie w innych dziedzinach znajdujące się w ofercie sklepu.

 

Art.3. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z KLIENTEM

 

Sprzedawca porozumiewa się z klientem telefonicznie lub mailowo. Klient może skontaktować się z przedsiębiorcą za pomocą formularza znajdującego się na stronie jak również telefonicznie pod nr: 512-842-230 oraz mailowo pod adresem: sklep@nasrtvagd.pl

Adres sklepu podany w art.1 jest właściwy również do składania reklamacji przez Klienta.

 

 1. Postanowienia związane z zamówieniami

 

Art.4. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 

Zamówienie składane jest na odpowiednim formularzu umieszczonym na stronie internetowej. Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji w przypadku zamieszczenia na formularzu zamówienia niekompletnych lub błędnych danych.

Przedstawione w sklepie internetowym nasrtvagd.pl informacje mają wyłącznie charakter informacyjny i stanowią zaproszenie do rozpoczęcia rokowań, nie stanowią one oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.


UWAGA: Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia tylko przed jego zatwierdzeniem i wysłaniem. Każde następne zamówienie złożone na odrębnym formularzu zamówień traktowane będzie jako osobne zamówienie.

 

Art.5. WARUNKI DOSTAWY

 

W zależności od dostępności zamówionego produktu czas realizacji zamówienia wynosi 2-7 dni roboczych. W zależności od dostępności i popularności produktu czas realizacji może się wydłużyć. Wysyłki nadawane w piątek docierają w poniedziałek. Istnieje możliwość obserwacji, co dzieje się z zamówioną przesyłką sprawdzając to na stronie firmy kurierskiej . Realizacja zamówienia dotyczy obszaru Polski. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia bez podania przyczyn po uprzednim poinformowaniu zamawiającego.

 

Art.6. BEZPIECZEŃSTWO PRZESYŁKI

 

Produkty, które zostaną zamówione będą doręczone w zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej. Zamówiony towar jest wysyłany w oryginalnym opakowaniu i dodatkowo zostaje zabezpieczony.

 

Art.7. ZASADY ODBIORU PRZESYŁKI

 

 1. Przed przybyciem kuriera
 2. a) Klient oczekujący na przesyłkę powinien przed przybyciem kuriera przygotować narzędzie, którym będzie mógł przeciąć taśmy i opakowanie zewnętrzne przesyłki w celu sprawdzenia zawartości,
 3. b) jeśli w trakcie zamawiania Klient wybrał opcję płatności "gotówka przy odbiorze" należy przygotować kwotę do zapłaty.
 4. W obecności kuriera:
 5. a) po przyjeździe kuriera należy w obecności kuriera sprawdzić stan zewnętrznym przesyłki,
 6. b) pokwitować i opłacić przesyłkę (jeśli nie była opłacona wcześniej przelewem),
 7. c) rozpakować i sprawdzić stan oraz kompletację zawartości.
 8. Jeżeli wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości typu: uszkodzenia mechaniczne, niezgodność kompletacji, należy zażądać od kuriera sporządzenia protokołu szkody, a następnie zaistniałe zdarzenie należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie i przesłać kopię protokołu szkody (mailem lub pocztą).
 9. W protokole szkody należy zamieścić poniższe dane:

- informacje o oznaczeniach ostrzegawczych na zewnątrz opakowania (czy były-nalepki "ostrożnie szkło", "góra dół", taśma klejąca lub firmowa),

- informacje o zabezpieczeniu przesyłki z zewnątrz i wewnątrz opakowania (karton, wypełnienie),

- informacje o uszkodzeniach (które elementy i w jaki sposób zostały uszkodzone).

 

Art.8. KOSZTY PRZESYŁKI

 

Koszt przesyłki towaru uzależniony jest od wyboru sposobu płatności i rodzaju zamówionej rzeczy. Przy wyborze sposobu płatności w formie przedpłaty koszt wysyłki wynosi zazwyczaj 0 zł brutto i będzie on uwzględniony na fakturze lub dowodzie dostawy. Przy wyborze sposobu płatności w formie pobrania koszt wysyłki będzie uzależniony od rodzaju zamówionej rzeczy.

 

Art 9. PŁATNOŚCI

 

1.Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności:

 1. a) płatność przelewem zwykłym lub internetowym na rachunek Sklepu

Santander Consumer Bank

85 1090 2590 0000 0001 4330 7043

b) płatność gotówką (przy odbiorze Towaru),

 1. c) płatność internetowa za pomocą systemu płatności – Przelewy24
 2. d) płatność kartą płatniczą - Visa, Visa Electron, MasterCard lub Maestro. Opcja jest dostępna w punkcie odbioru.
 3. e) płatność za pobraniem,

 4. Kupujący niebędący konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459), w celu realizacji Zamówienia upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 5. Kupujący powinien dokonać płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia. Jeśli Sprzedawca nie otrzyma zapłaty w tym terminie wezwie Kupującego do dokonania płatności wyznaczając termin dodatkowy. W przypadku bezskutecznego wezwania, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.
 6. Zamówiony towar zostaje wysłany niezwłocznie po odnotowaniu wpływu na konto wskazane powyżej (w przypadku towarów dostępnych w naszym magazynie) oraz niezwłocznie po dotarciu zamówionego towaru do naszego magazynu (w przypadku towarów dostępnych na zamówienie). Posiadamy konto internetowe zatem zmiany na koncie obserwujemy na bieżąco.

 

Art.10. JAKOŚĆ PRODUKTÓW

 

Wszystkie sprzedawane w sklepie internetowym nasrtvagd.pl produkty są oryginalne, nowe i pełnowartościowe. Pochodzą z legalnych źródeł, najczęściej od Producenta, Generalnego Dystrybutora, Generalnego Importera lub są w oficjalny sposób importowane przez naszą firmę. Wszystkie posiadają gwarancję określoną przez producenta. Wyjątek stanowią  produkty w kategorii OUTLET.

 

Art.11. WARUNKI GWARANCJI RĘKOJMI I REKLAMACJI

 

Produkty sprzedawane w naszym sklepie objęte są gwarancją producenta. Wyjątek stanowią produkty, przy których jest wyraźna informacja o jej braku lub skróconej gwarancji do 12 miesięcy sprzedawcy (np. niektóre produkty z kategorii OUTLET). Czas trwania gwarancji zależy od producenta. Zalecamy zapoznanie się warunkami gwarancji dla poszczególnych produktów.
W przypadku stwierdzenia awarii sprzętu objętego gwarancją prosimy o skontaktowanie się z najbliższym serwisem producenta. Listę punktów serwisowych znajdziecie Państwo na stronach WWW danego producenta.

Istnieje możliwość przedłużenia gwarancji na dany produkt w systemie EasyProtect. Należy w tej sprawie skontaktować się ze sprzedawcą aby poznać warunki.

Procedura reklamacyjna:
Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem: reklamacje@nasrtvagd.pl , lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Sprzedawca ponosi względem Klientów odpowiedzialność na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z tytułu niezgodności sprzedanego Towaru z umową (rękojmia za wady fizyczne) oraz z tytułu wad prawnych.

Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez Klienta uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

Roszczenia przysługujące Klientowi określone są przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przez przepisy Kodeksu Cywilnego.

Reklamacje z tytułu rękojmi lub gwarancji producenta można składać na adres:

 

N.A.S. Naser Piotr Abu-Shusheh
Al. Krakowska 44
05-090 Janki
reklamacje@nasrtvagd.pl

Tel 512 842 230

 

 

Art.12. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 1. W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.
 2. Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, dla pozostałych umów, w tym umów o świadczenie Usług Dodatkowych – od dnia ich zawarcia.
 3. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu na adres:

 

N.A.S. Naser Piotr Abu-Shusheh
Al. Krakowska 44
05-090 Janki

lub na adres e-mail: sklep@nasrtvagd.pl

 

Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na prezentowanym wzorze formularza, jednak nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Usługodawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę Towarów), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 2. Usługodawca wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Usługodawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Zwracany towar należy odesłać lub przekazać na adres:

 

N.A.S. Naser Piotr Abu-Shusheh
Al. Krakowska 44
05-090 Janki

Godziny przyjęć przesyłek: pon. - pt.: 9.00-17:30

 

niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Usługodawcę o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.

 1. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towaru, który ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru w wysokości: dla Towarów o wadze do 30 kg do 50 zł./brutto, a dla Towarów o wadze ponad 30 kg do 500 zł./brutto.
 2. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 3. Jeżeli Konsument zażądał rozpoczęcia świadczenia Usług Dodatkowych przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży zobowiązany jest do uiszczenia ich ceny proporcjonalnie do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformował Usługodawcę o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
 4. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od Umowy sprzedaży wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Usługodawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z Usługodawcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych powyżej. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, przedsiębiorca informuje tę osobę o odstąpieniu przez Konsumenta od Umowy sprzedaży.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

 

Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numer zamówienia [numer] . Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] . Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego], nr zamówienia: [numer zamówienia kupującego], adres: [adres kupującego], data: [data odstąpienia od umowy]. Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach witryny nasrtvagd.pl nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. -

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

Art.13. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Ujawnienie danych jest całkowicie dobrowolne jednak niezbędne w celu dokonania rejestracji i dokonania zakupów. Wszystkie udostępnione w formularzu rejestracyjnym dane są chronione i wykorzystane przez N.A.S Naser Piotr Abu-Shusheh w celu dokonania sprzedaży, wysyłki i zafakturowania zamówionego produktu. Dane korespondencyjne wykorzystujemy również do prowadzenia ewidencji klientów, rozesłania informacji promocyjnych dotyczących produktów i sklepu nasrtvagd.pl  Ujawnione informacje personalne nie będą nigdy przekazane przez N.A.S Naser Piotr Abu-Shusheh osobom trzecim oraz innym firmom nie wchodzącym w skład N.A.S Naser Piotr Abu-Shusheh. Przekazane nam dane osobowe są traktowane zgodnie z wymaganiami polskiego prawa w zakresie OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Na żądanie klienta jego dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte z zasobów   N.A.S Naser Piotr Abu-Shusheh a konto w sklepie internetowym nasrtvagd.pl zostanie zamknięte.

 

Art.14. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY

 

Całą odpowiedzialność za działanie sklepu nasrtvagd.pl ponosi jego wyłączny właściciel:

 

N.A.S. Naser Piotr Abu-Shusheh
Al. Krakowska 44
05-090 Janki

 

NIP 951-181-16-49

 

Odpowiedzialność N.A.S. Naser Piotr Abu-Shusheh jest ograniczona do odpowiedzialności za towar - w wypadku dostarczenia uszkodzonego (uszkodzenia powstałe w transporcie) lub niezgodnego z zamówieniem produktu/produktów N.A.S. Naser Piotr Abu-Shusheh zobowiązuje się do ich wymiany lub zwrotu równowartości kwoty zakupionego przedmiotu/przedmiotów pod warunkiem spełnienia przez Klienta warunków opisanych w punkcie 3 regulaminu „Bezpieczeństwo przesyłki" w części „Zasady odbioru przesyłki". N.A.S. Naser Piotr Abu-Shusheh nie odpowiada za szkody pośrednie związane z opóźnieniem w dostawie lub niemożliwością dostarczenia zamówionego towaru.

 

Art. 15.

 

Wszelkie znaki towarowe i nazwy firmowe należą do ich prawnych właścicieli a w serwisie nasrtvagd.pl zostały umieszczone ze względów informacyjnych.